Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada