Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1.3
B4.1
B5.3
C1.1
Resolució de problemes, exercicis
B4.1
B5.3
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.3
A1.4
A1.6
A2.2
C1.1
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria