DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura LLENGUATGES ARTÍSTICS Codi 12204001
Ensenyament
Grau en Història
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
SALCEDO MILIANI, ANTONIO ENRIQUE
Adreça electrònica antonio.salcedo@urv.cat
Professors/es
SALCEDO MILIANI, ANTONIO ENRIQUE
Web
Descripció general