DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Codi 15214105
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica gonzalo.quintero@urv.cat
maria.marques@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
miriam.morell@urv.cat
tatiana.sancho@urv.cat
Professors/es
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
TORRES ROSELL, NÚRIA
MORELL CALVO, MIRIAM
SANCHO CONDE, TATIANA
Web
Informació rellevant Estudi dels diversos delictes que tipifica el Codi penal espanyol, atenent no només a la seva regulació positiva, sinó també a la interpretació que en fan els tribunals a l'hora de la seva aplicació. En aquesta assignatura l'alumne haurà d'aplicar els coneixements adquirits a la Part General del Dret penal.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent