DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DRETS REALS Codi 15214107
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO MARIA
Adreça electrònica pedro.delpozo@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
mariaconcepcion.iborra@urv.cat
Professors/es
DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO MARIA
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
IBORRA GRAU, MARÍA CONCEPCIÓN
Web
Descripció general
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent