DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA IGUALTAT Codi 15214234
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ROMAN MARTIN, LAURA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
inma.pastor@urv.cat
laura.roman@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
ROMAN MARTIN, LAURA
Web
Informació rellevant
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent