DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) LA PROVA CIVIL Codi 15605113
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
PICÓ JUNOY, JOAN
Adreça electrònica joan.pico@urv.cat
Professors/es
PICÓ JUNOY, JOAN
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general L’assignatura pretén estudiar les diferents estratègies jurídiques que permetin la màxima activitat probatòria en el procés civil.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent