DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Codi 11141041
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Filologies Romaniques
Coordinador/a
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
Adreça electrònica elena.delacruz@urv.cat
jaime.verrier@urv.cat
Professors/es
DE LA CRUZ VERGARI, ELENA
VERRIER DELAHAIE, JAIME
Web
Informació rellevant - Saber analitzar textos literaris a partir de procediments discursius, estilístics i lexicals. - Saber reconèixer diferents tipus de textos literaris.