DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Codi 12082023
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
ARNABAT MATA, RAMON
Adreça electrònica ramon.arnabat@urv.cat
Professors/es
ARNABAT MATA, RAMON
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També s'exposa l'evolució en la historiografia des d'abans de l'existència de la història fins a l'actualitat, assenyalant les darreres tendències historiogràfiques.