DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I Codi 12083207
Ensenyament
Cicle
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
ISLA FREZ, AMANCIO
Adreça electrònica amancio.isla@urv.cat
Professors/es
ISLA FREZ, AMANCIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Coneixement de les transformacions socials i econòmiques i de las formes de poder del periode