DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Codi 12122221
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
PUJOL SANMARTÍN, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepm.pujol@urv.cat
carme.oriol@urv.cat
Professors/es
PUJOL SANMARTÍN, JOSEP MARIA
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
Web
Informació rellevant Estudi de la comunicació artística narrativa en petit grup amb una introducció a les teories i els mètodes del folklore.