DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura LLATÍ Codi 12141014
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
12 6 6 Troncal Segon Anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
ALCINA ROVIRA, JUAN FRANCISCO
Adreça electrònica juanfrancisco.alcina@urv.cat
Professors/es
ALCINA ROVIRA, JUAN FRANCISCO
Web
Descripció general Curs introductori de llengua i literatura llatina