DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 145202104
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
30 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariamercedes.gomez@urv.cat
mariateresa.colomina@urv.cat
francesc.sureda@urv.cat
manuel.santafe@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
Professors/es
GÓMEZ ARNAIZ, MARÍA MERCEDES
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
SUREDA BATLLE, FRANCESC XAVIER
SANTAFÉ MARTÍNEZ, MANUEL
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general L'alumna ha de ser capaç d'aplicar els conneixemnt adquirits i realitzar un treball de recerca en totes les seves fases
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent