DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ANÀLISI MATEMÀTICA II Codi 16061014
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Adreça electrònica jordi.llaurado@urv.cat
Professors/es
LLAURADÓ GRAU, JORDI
Web http://www.dge.urv.es/web/web_docent/workspaces/16061014
Descripció general Càlcul numèric d'una variable real. Diferenciació de funcions de vàries variables
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent