DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ECONOMIA DE L'EMPRESA Codi 16061102
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
Adreça electrònica gerard.vallduvi@urv.cat
Professors/es
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
Web
Informació rellevant L’assignatura Economia de l’Empresa pretén donar els fonaments teòrics i pràctics que integren el sistema conceptual de l’empresa i, pròpiament, els relacionats amb l’Administració d’Empreses. El seu objectiu és donar una visió general i introductòria del món de l’empresa i dels negocis.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent