DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Codi 16061105
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
THEILEN -, BERND GEORG
Adreça electrònica bernd.theilen@urv.cat
Professors/es
THEILEN -, BERND GEORG
Web
Informació rellevant El objectiu d’aquesta assignatura es ampliar els coneixements de Microeconomia analitzant situacions amb comportaments estratègics, amb incertesa y amb informació asimètrica. Els marcs d’anàlisis son la teoria de jocs, la teoria de la utilitat esperada y el modelo principal - agente.