DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura POLÍTICA INDUSTRIAL Codi 16062020
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
Adreça electrònica susana.iranzo@urv.cat
Professors/es
IRANZO SANCHO, SUSANA
Web
Descripció general S'analitza la forma en que s'organitzen els mercats y els motius per els que els poders públics han de regular els mercats i les empreses.