DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TEORIA DE L`ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 16062025
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
CARLES LAVILA, MISERICORDIA
Adreça electrònica misericordia.carles@urv.cat
Professors/es
CARLES LAVILA, MISERICORDIA
Web
Descripció general