DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ECONOMIA DEL TRANSPORT Codi 16062221
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
Adreça electrònica monica.martin@urv.cat
olga.slivko@urv.cat
Professors/es
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SLIVKO SERGUEEVNA, OLGA
Web http://http://moodle.urv.net
Informació rellevant L’estudi de l’economia del transport és de gran interès donat el paper que juguen les infraestructures contribuint al creixement econòmic i a la convergència regional. Però més enllà d’aquesta visió general, cal tenir molt present que aprofundir en el coneixement de l’economia del transport resulta rellevant atès l’elevat grau de mobilitat que actualment es deriva de les decisions de localització residencial i productiva. L’important volum de desplaçaments de persones i béns que precisa la societat actual fa imprescindible disposar d’un eficient sistema de transport.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent