DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Codi 16062223
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Adreça electrònica miquelangel.bove@urv.cat
Professors/es
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Aquesta assignatura introdueix als estudiants a l'aplicació de l'anàlisi econòmica per l'estudi dels problemes mediambientals. Tant des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, la dels problemes de contaminació, la de la gestió dels recursos naturals, la de la valoració econòmica de la qualitat ambiental, com la de la gestió mediambiental a les empreses.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent