DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura GEOMETRIA COMPUTACIONAL Codi 17071201
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josep.m.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Web http://www.etse.urv.es/~bherrera
Descripció general La asignatura consiste en alcanzar el conocimiento práctico de las técnicas básicas de Geometría con su aplicación directa en los Gráficos por Computador.