DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GRÀFICS PER COMPUTADORS Codi 17071204
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Adreça electrònica jordi.duch@urv.cat
heliodoro.tejedor@urv.cat
Professors/es
DUCH GAVALDÀ, JORDI
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Proporcionar a l’alumne el coneixement de les eines i els algorismes per a generar gràfics mitjançant un computador. L'assignatura té un enfoc pràctic. Es presenten els conceptes a mesura que van apareixent en el desenvolupament d'una aplicació real.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent