DADES IDENTIFICATIVES 2021_22
Assignatura (*) APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Codi 278480
Ensenyament
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 0 4.5 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Medicina i Cirurgia
Coordinador/a
SOLÀ ALBERICH, ROSA MARIA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent