DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Codi 11091206
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Pedagogia
Coordinador/a
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Adreça electrònica gabriel.comes@urv.cat
Professors/es
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Web
Descripció general
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent