DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Codi 12082234
Ensenyament
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
SUBIAS PASCUAL, EVA
Adreça electrònica eva.subias@urv.cat
Professors/es
SUBIAS PASCUAL, EVA
Web
Descripció general Estudiar la formació i evolució de l'arquitectura grega i romana des de l'època Arcaica fins el Baix Imperi romà
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent