DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Codi 12091206
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Adreça electrònica enric.aguilar@urv.cat
Professors/es
AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Web http://www.sre.urv/web/geografia/clima/index.htm
Descripció general S'introdueix a l'alumne en el món de l'anàlisi del clima, incidint en els tipus de dades, les fonts d'informació, la qualitat i homogeneitat de la mateixa i algunes tècniques numèriques d'anàlisi
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent