DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Adreça electrònica angel.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Web
Descripció general