DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
VALLVERDÚ VALLVERDÚ, JAIME
Adreça electrònica jaime.vallverdu@urv.cat
Professors/es
VALLVERDÚ VALLVERDÚ, JAIME
Web
Descripció general L’assignatura s’estructura a partir d’un bloc introductori, on es presenten els antecedents i alguns dels precursors més importants del pensament antropològic, per a tot seguit iniciar un recorregut pels principals corrents teòrics i autors que, a Nord-Amèrica i a Europa, van possibilitar la constitució de l’antropologia com a disciplina científica al segle XIX i el seu desenvolupament com a tal a partir del segle XX: l`evolucionisme social, el particularisme històric, el difusionisme cultural, l’escola sociològica francesa, el funcionalisme i l’escola de cultura i personalitat. La trajectòria s’atura en aquest punt perquè l’assignatura “Teoria i mètodes de l’Antropologia” ja aborda amb detall les escoles modernes posteriors (estructuralisme, materialisme cultural, simbolisme i post-modernisme).
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent