DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANGLÈS Codi 21021015
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Estudis Anglesos i Alemanys
Coordinador/a
SOLSONA SANS, FRANCESCA
Adreça electrònica francesca.solsona@urv.cat
Professors/es
SOLSONA SANS, FRANCESCA
Web
Descripció general English language for future professionlas of the tourism sector. Students will be expected to reach acceptable communication skills at both writen and spoken level.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent