DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ESTADÍSTICA I Codi 16204007
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
Adreça electrònica juanmanuel.lopezrey@urv.cat
joan.masip@urv.cat
teresa.corbella@urv.cat
josepmaria.allepus@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
MASIP VIÑES, JOAN
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent