DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Codi 16204111
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
Adreça electrònica juanandres.pons@urv.cat
mabelen.lopez@urv.cat
Professors/es
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
Web
Descripció general Aquesta assignatura proporciona una visió profunda del que és la missió fonamental de l’Administració (Management), així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent