IDENTIFYING DATA 2011_12
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16214010
Study programme
Degree of Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First First
Modality and teaching language
Prerequisites
Department Dret Privat,Processal i Financer
Coordinator
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
E-mail mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Lecturers
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
General description NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.