IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16214010
Study programme
Degree of Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Basic Course First First
Modality and teaching language
Prerequisites
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
GIRGADO PERANDONES, PABLO
E-mail mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
carlos.alegret@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
Lecturers
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Web
General description NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.