DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL Codi 16234205
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica pablo.girgado@urv.cat
laura.porrera@urv.cat
Professors/es
GIRGADO PERANDONES, PABLO
PORRERA GELON, LAURA
Web
Informació rellevant El programa d'aquesta assignatura aborda l'estudi dels instruments posats a l'abast de les empreses quan estableixen activitats econòmiques a nivell internacional
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs (Reus: Menció en Comerç Internacional)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent