DATOS IDENTIFICATIVOS 2013_14
Asignatura (*) INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO Código 16234219
Titulación
Grado de Administración y Dirección de Empresas (Terres de l'Ebre) (2009)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
6 Optativa Segundo
Modalidad y lengua de impartición
Prerrequisitos
Departamento Economía
Coordinador/a
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Correo-e 0
Profesores/as
MARMANEU BUERA, JUAN JOSÉ
Web
Descripción general La matèria s'ocupa d’un dels principals instruments de les empreses per a competir: la innovació en els productes, els processos, los organitzacions o els canals de marketing. Les empreses que innoven milloren la seva capacitat per competir en els mercats, però també afecten favorablement a les empreses del voltant, gràcies als efectes positius que provoca el coneixement. Avui el paper del coneixement en el progrés i el creixement dels països és inqüestionable, i per això tots els governs despleguen molts esforços per facilitar que les seves empreses inverteixen en la innovació. La segona part del temari adopta una dimensió més normativa de cara a estudiar els instruments a l’abast dels governs, especialment del català, per fomentar la innovació empresarial. Aquesta matèria fa un ressò especial de la contribució del canvi tecnològic al creixement econòmic i al benestar social.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.