DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) HISTÒRIA ECONÒMICA Codi 16234221
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MUIÑOS VILLAVERDE, MARÍA JESÚS
Adreça electrònica mariajesus.muinos@urv.cat
Professors/es
MUIÑOS VILLAVERDE, MARÍA JESÚS
Web
Descripció general Aquesta matèria aborda la formació de l'economia industrial des dels seus orígens (segle XVIII) a l'actualitat. En diferencia els trets respecte d'altres realitats econòmiques, analitza la seva evolució i planteja les problemàtiques que ha hagut de patir al llarg del temps, les solucions aportades i els reptes de futur des d'aquesta perspectiva.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent