DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT III Codi 16645211
Ensenyament
Gestió d'Empreses (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
12 Optativa AN
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
Es recomana realitzar la mobilitat d'aquesta optativa a 2n curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent