DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET PENAL. PART GENERAL Codi 16914114
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8 Obligatòria Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.torres@urv.cat
xavier.capilla@urv.cat
mariaafrica.cruz@urv.cat
Professors/es
TORRES ROSELL, NÚRIA
CAPILLA MENDIA, XAVIER
CRUZ JIMENEZ, MARIA AFRICA
Web
Descripció general La present assignatura té per objecte l'estudi de l'anomenada Part general del Dret penal. Fonamentalment es tracta d'introduir a l'alumne en el concepte i les finalitats del Dret penal i d'estudiar el Llibre I del Codi penal espanyol on es recullen les disposicions comuns a tots els delictes (autoria, eximents, concursos,...). Es tracta de desenvolupar l'anomenada teoria jurídica del delicte i de la pena.
Impartida per la FCJ
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent