DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) DIBUIX TÈCNIC Codi 17204011
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.gomis@urv.cat
carlos.turon@urv.cat
pau.carazo@urv.cat
Professors/es
GOMIS SÁNCHEZ, JORDI
TURON RODRIGUEZ, CARLOS
CARAZO TORRES, PAU
Web http://http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant Dotar a l’alumne dels coneixements necessaris per a desenvolupar correctament els problemes de disseny i representació de la part gràfica del procés projectual en Enginyeria.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent