DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TEORIA DE CIRCUITS I Codi 17204105
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GARCÉS MIGUEL, PEDRO
Adreça electrònica pedro.garces@urv.cat
benjamin.iniguez@urv.cat
roberto.giral@urv.cat
abdelali.elaroudi@urv.cat
Professors/es
GARCÉS MIGUEL, PEDRO
IÑIGUEZ NICOLAU, BENJAMIN
GIRAL CASTILLON, ROBERTO
EL AROUDI ., ABDELALI
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=65985
Informació rellevant Primera part de la matèria Circuits, juntament amb Teoria de Circuits II. Conceptes bàsics de Teoria de Circuits, anàlisi bàsica de circuits resistius, anàlisi sistemàtica de circuits i circuits monofàsics en règim permanent sinusoïdal.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent