DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS Codi 17204205
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Adreça electrònica enrique.canto@urv.cat
Professors/es
CANTÓ NAVARRO, ENRIQUE FERNANDO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Asignatura de caracter pràctic per al desenvolupament d'aplicacions amb microcontroladors
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent