DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES Codi 17204227
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Coordinador/a
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Adreça electrònica jordi.garcia-amoros@urv.cat
Professors/es
GARCÍA AMORÓS, JORDI
Web
Informació rellevant Dimensionament i càlcul dels principals paràmetres constructius de les màquines elèctriques
Aquesta assignatura és obligatòria de GEE
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent