DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 17234008
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
Adreça electrònica juanandres.pons@urv.cat
victoria.fabregat@urv.cat
david.jimenez@urv.cat
joancarles.virgili@urv.cat
Professors/es
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
FABREGAT RODRÍGUEZ, MARIA VICTORIA
JIMENEZ LOPEZ, DAVID
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general En aquesta assignatura l'estudiant s'ha d'endinsar en els coneixements bàsics de l'entorn econòmic i de l'organització d'empreses i en la seva aplicació pràctica. L’alumne ha de saber descriure un sistema de producció en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació, proveïdors, clients i entorn; identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre, així com conèixer les seves eines de treball. El curs comença a una visió introductòria a la gestió d’empreses per continuar amb la Direcció d’operacions analitzant les decisions bàsiques que donen resposta a les preguntes què produir, com i quant, així com a les alternatives de millora del procés. El curs cobreix temes relacionats amb l’anàlisi de processos, gestió de materials, recursos humans i tecnologia, planificació de la producció i millora de la qualitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent