DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES II Codi 17655502
Ensenyament
Enginyeria Industrial (2013)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Pràctiques Externes optatives 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Les pràctiques externes enriqueixen la formació dels estudiants, en un entorn que els proporcionarà, tant a ells com als responsables de la formació, un coneixement més profund sobre les competències que necessitaran en el futur. Les pràctiques externes es realitzaran en qualsevol àmbit relacionat amb l'enginyeria industrial.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent