DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS Codi 20214112
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Quart Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
Adreça electrònica carme.guell@urv.cat
Professors/es
GÜELL SAPERAS, MARIA CARMEN
Web
Descripció general En aquesta assignatura s'estudiaran els residus generats en la indústria alimentària i les possibilitats de valorització per tal de reduir l'impacte ambiental i per obtenir productes d'al valor afegit.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent