DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS Codi 20214210
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
KATAKIS ., IOANIS
Adreça electrònica ioanis.katakis@urv.cat
Professors/es
KATAKIS ., IOANIS
Web
Descripció general Aquesta assignatura aprofundeix en la interfície entre Enginyeria Química, Bioquímica, Microbiologia i Enginyeria Genètica. Usa anàlisi quantitativa i descripció matemàtica de la cinètica de biocatalitzadors (cèl·lules i enzims) juntament amb els fenòmens de transport i termodinàmica perquè l'alumne sigui capaç de dissenyar i analitzar processos biològics enfocant en les operacions unitàries de reacció i separació/purificació
OBSERVACIONS: Aquesta assignatura s'imparteix en anglès
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent