DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) GEOTÈCNIA Codi 22204116
Ensenyament
Grau d'Arquitectura (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Quart 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
ROSET PIÑOL, JOAQUIM ENRIC
Adreça electrònica laia.marin@urv.cat
joaquimenric.roset@urv.cat
Professors/es
MARIN SELLARES, LAIA
ROSET PIÑOL, JOAQUIM ENRIC
Web
Informació rellevant Anàlisi dels conceptes bàsics i generals de la geotècnia i repercussions en els diferents tipus de terrenys existents. Anàlisi de l'aigua al terreny i funcionament. Avaluació de riscos geològics i patologies del terreny. Anàlisi de fonamentacions i estructures de contenció i avaluació d'empentes del terreny i pressions màximes admissibles. Avaluació i estudi de l'estudi geotècnic
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent