DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS Codi 205141104
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
Adreça electrònica ildefonso.cuesta@urv.cat
josepmaria.gasto@urv.cat
Professors/es
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
GASTÓ HERAS, JOSE MARIA
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/
Informació rellevant L’objectiu principal de l’assignatura és l’entendre i aplicar els mecanismes que intervenen en la dispersió de contaminants en diversos medis. L’aprenentatge es realitzarà mitjançant exemples pràctics relacionats amb la protecció ambiental. Es pretén donar a l’alumne eines i coneixements que li permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.