IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Code 205141108
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Modality and teaching language
Prerequisites
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinator
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
E-mail teresa.torres@urv.cat
Lecturers
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Web
Relevant information Aquest curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d'operacions i en la seva aplicació pràctica.