DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES Codi 205141114
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Adreça electrònica marta.schuhmacher@urv.cat
Professors/es
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Web
Informació rellevant Es pretén introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes.